Algemene voorwaarden

 

AFSPRAKEN INDIVIDUELE CONSULTEN 

Hier vind je algemene voorwaarden mbt. individuele consulten. Een uitgebreidere versie is bijgesloten bij het intakeformulier dat je na het kennismakingsgesprek krijgt toegestuurd.

  • Een sessie duurt 60 minuten (tenzij anders overeengekomen) en wordt na ontvangst van de factuur binnen 7 dagen betaald.
  • Annuleren afspraak: Wanneer je een afspraak niet kunt nakomen, kun je kosteloos annuleren tot 24 uren voor aanvang van de sessie. Is je afzegging korter dan 24 uur van tevoren, dan moet je de sessie betalen, ook wanneer je de afspraak bent vergeten. Wanneer je ziek bent of een goede reden hebt om binnen die 24 uur af te zeggen, betaal je 50% van de kosten. Als je ivm Corona covid19 quarantaine aan huis gebonden bent, dan kunnen we de afspraak online plannen.
  • Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. De wijze waarop staat beschreven in de Privacy-verklaring en het Register Verwerkingsactiviteiten.
  • Ik handel vanuit de waarden en afspraken van VIV Nederland, de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten.
  • Via hen is ook Klacht- en Tuchtrecht geregeld, middels de klachtenprocedure van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).  Als je een klacht hebt, stel ik het op prijs als je mij dat vertelt. Mochten we er samen niet uitkomen, kun je terecht bij de klachtenfunctionaris van VIV Nederland. Lukt het met diens hulp niet om jouw klacht op te lossen, dan kun je de klacht voorleggen aan een Geschillencommissie.
  • Wanneer om welke reden dan ook therapie bij mij niet (meer) op zijn plaats is, zal ik kijken of er geschikte doorverwijzing mogelijk is.

 

AFSPRAKEN TRAININGEN

Voorafgaand aan deelname vind een kennismakingsgesprek plaats. Als je de training wil volgen, krijg je een bevestiging en aanmeldingsformulier toegestuurd. Maak svp voor aanvang van de eerste bijeenkomst het cursusbedrag over.

 

Annuleringsvoorwaarden:

  • Als je tijdig annuleert (uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de training) dan zijn daar geen kosten aan verbonden. Het eventueel reeds betaalde bedrag wordt dan binnen 14 dagen teruggestort.
  • Als je annuleert tussen 10 tot 3 dagen voor aanvang, dan zijn daar wel kosten aan verbonden, nl. 25% van de cursuskosten. Het eventueel teveel betaalde bedrag ontvang je binnen 14 dagen retour.
  • Annuleer je daarna (of annuleer je niet maar kom je niet opdagen) dan ben je in principe het gehele bedrag verschuldigd. We maken een afspraak om e.e.a. zo zorgvuldig mogelijk af te ronden.
  • Als ikzelf de training moet annuleren, wordt –  in deze Corona-periode – een voucher verstuurd, waarmee de training op een later moment kan worden gevolgd. 

Mocht je een keer niet aanwezig kunnen zijn, geef dat zo mogelijk vooraf door via de mail. Op de dag zelf is een sms of whatsapp handiger. Als je door ziekte of onverwachte gebeurtenissen meerdere bijeenkomsten mist, ben je van harte welkom om de lessen op een ander moment in te halen. Neem hierover even contact met mij op.