Therapie

Algemeen:

Therapie wordt geboden als je al wat langer met een probleem geconfronteerd wordt. Dat kan bijv. een herhalend thema door je leven heen zijn. Of een acute situatie die je erg in beslag neemt. Hiervoor kan een intensievere begeleiding c.q. behandeling geboden worden. 

In een therapiesessie wordt zowel aandacht besteed aan het verhaal en achtergrond van de ontstane situatie. Ook wordt ruimte gemaakt voor de emoties/ gevoelens die je vaak 'dwarszitten' of die nog geen of onvoldoende ruimte hebben gekregen.

Daarnaast wordt ook naar de fysieke signalen gekeken. Vaak heeft je lichaam z'n eigen verhaal/ reactie op de gebeurtenissen die je beschrijft. Door hier aandacht aan te besteden, kan je vaak gemakkelijker de spanning loslaten (incl. emoties/ gevoelens) 

Bij Passion4life wordt altijd uitgegaan van de heelheid van de mens en dat waar je doorheen gaat maar een deel van jouw verhaal is.

 

Automatisering:

Als een probleem zich lang geleden heeft voorgedaan of herhalend dan bouw je daar een deel van je persoonlijkheid omheen. Je zou kunnen zeggen dat jouw vorm van reageren op vergelijkbare situaties geautomatiseerd plaatsvindt. Dat werkt als je ouder wordt niet altijd in je voordeel. Omdat de basis daarvan soms te defensief is.

Een onderdeel van de therapie zal dan ook zijn of dit soort patronen zich ook bij jou hebben ontwikkeld en als je dat belangrijk vindt, hoe je dit uit de automatische stand kunt krijgen.

 

Voorbij de vernauwing:

Mocht je in je geschiedenis al eens een diagnose hebben gekregen, weet dan dat je altijd meer bent, dan dit etiket.

Dat kan aanleiding zijn om in therapie te gaan, om te ontdekken wie je nog meer bent.

 

Fysieke veranderingen:

Ook fysieke veranderde situaties kunnen je uit balans brengen in je zelfbeleving. Wie ben je nu je dit hebt of hebt meegemaakt?

Gun jezelf om via therapie een gezond zelfbeeld te herstellen en te verwerken wat zich heeft voorgedaan.

 

Mail gerust voor een (oriënterende afspraak)