opleiding Bestaans Psychologie - Existence Psychology

 

Inhoud:

Investeren in jezelf. In deze drukke tijden waarin alles gaat om efficiëntie en effectiviteit gaat soms de tijd verloren om aandacht aan jezelf te geven. Aandacht aan de diepere rijkdom van kennis en ervaring die in jou besloten ligt.

De opleiding Existence Psychology biedt toegang tot die innerlijke structuren waarin jezelf in toenemende mate als natuurlijk mens kunt ervaren ongeacht de omstandigheden. Hierin wordt tevens mindfulness en Indiase energieleer aangeboden om meer doorstroming naar heelheid te ontwikkelen. In de modules zijn moderne westerse inzichten opgenomen, evenals oude oosterse bevindingen. 

 

Doelstelling:  Zelfontwikkeling op alle gebieden van het mens-zijn. Verdiepen van jouw authenticiteit. 

De opleiding omvat 14 modules. Per module werken we rondom een levensthema. Binnen dat thema komen verschillende elementen van het menszijn naar voren. Gaande de trainingen verdiept zich jouw kennis en inzicht niet alleen over jouzelf, maar ook in interacties tussen mensen onderling. Het leven is deels willekeurig en volgt deels natuurwetten. Daarnaast gaan we in op de verschillende bewustzijnslagen van lichaam, ziel, mind, persoonlijkheid en geestkracht. Ook leer je werken met een methode van healing op basis van drukpunten op en rond het lichaam. 

 

Inzetbaar op persoonlijk en professioneel niveau.

 

Tijdsinvestering:  7 jaargangen waarvan per jaar: 

                            - 2 modules van 2 x 3 dagen

                            - 4 voortgangsgesprekken

                            - intervisie / supervisie

 

Voor wie:              Voor iedereen die meer uit zichzelf en het leven wil halen

                             Voor professionals die meer verdieping in hun werk willen 

 

Aanmelding/ kosten: contactformulier