Coaching

Met coaching benader je jouw knelpunt van verschillende invalshoeken. En krijg je tools aangereikt om voorbij deze obstructie te komen. Die tools kunnen zowel gericht zijn op herkennen van je eigen valkuilen en kwaliteiten. Als wel op het ontwikkelen van een overview op jouw situatie in samenhang met je werk en/ of anderen.

 

 

 

 

Lees meer...

 

contactformulier

therapie

Therapie wordt geboden als je al wat langer met een probleem geconfronteerd wordt. Dat kan bijv. een herhalend thema door je leven heen zijn. Of een acute situatie die je erg in beslag neemt. Hiervoor kan een intensievere begeleiding c.q. behandeling geboden worden. Hierin is aandacht voor het verhaal en achtergrond van de ontstane situatie belangrijk, evenals voor de emoties/ gevoelens die nog geen of onvoldoende ruimte hebben gekregen.

Lees meer...

 

contactformulier

trauma

Trauma is niet zo zeer het meemaken van iets ernstigs, maar vooral het niet voorbij kunnen komen aan de impact daarvan. Daarin valt op dat het alle onderdelen van je leven lijkt te raken. Geen moment lijk je te kunnen beleven, zonder dat de beklemming van het trauma meespeelt.

Het lijkt wel alsof alles in jouw alert is. EMDR of Somatic Experiencing zijn goede behandelvormen die helpen om je uit deze klem te bevrijden.

Lees meer...

 

contactformulier 

zorgcoördinatie

Als je door gezondheidspro- blemen getroffen bent, dan merk je pas hoeveel regels er in Nederland zijn. En hoeveel instanties die zich met het beoordelen en bieden van zorg bezig houden. 

Heb je recht op zorg van de WMO of AWBZ. Heb je hulpmiddelen nodig? Dan is begeleiding bij het doen van een aanvraag fijn.

Zeker als jouw zorgprobleem door een ander is ontstaan, dan kan er een letselschade- traject uit volgen. Coaching kan dan uitkomst bieden.

Lees meer...

 

contactformulier